แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
100% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  1. เปี๊ยกใช้สายวัดวัดรอบต้นแขนของตนเอง
  2. นิดใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของหนังสือเรียน
  3. เกดใช้สายวัดชนิดตลับวัดรอบเอวตัวเอง
  4. ฝ้ายใช้ไม้เมตรวัดความยาวรอบปากโอ่งรูปวงกลม
ข้อใดใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม