แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ข้อความใดถูกต้องที่สุด