แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. “สมุดราคาโหลละ 108 บาท ถ้าซื้อโหลครึ่งจะต้องจ่ายเงินเท่าไร” จากโจทย์ นักเรียนคิดว่าวิธีการใดเป็นการคิดหาคำตอบที่เร็วที่สุด