แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. พ่อขายส้มโอให้แม่ค้าคนที่หนึ่ง 250 ผล ราคา 5,000 บาท ขายให้แม่ค้าคนที่สอง 150 ผล ราคา 3,000 บาท ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
เฉลย

5,000 ÷ 250 = 20 3,000 ÷ 150 = 20