แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
60% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ครูมีดินสออยู่ 125 แท่ง ซื้อมาเพิ่มอีก 325 แท่ง แบ่งให้เด็ก 30 คน จะได้คนละกี่แท่ง
เฉลย

(125 + 325) ÷ 30 = 450 ÷ 30 = 15