แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
60% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. “ร้านที่ 1 คิดราคาขายไข่ไก่ไว้ 10 ฟอง 25 บาท ร้านที่ 2 ติดราคาขายไข่ไก่ไว้ 1 โหล 36 บาท” จากโจทย์นักเรียนจะเลือกซื้อไข่ไก่ที่ร้านใด เพราะเหตุใด (หากไข่มีขนาดและคุณภาพเหมือนกัน)
เฉลย

ร้านที่ 1 : 25 ÷ 10 = 2.50 ร้านที่ 2 : 36 ÷ 12 = 3 ดังนั้น 3 - 2.50 = 0.50