แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

12,300   12,100   11,900   ...... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

เฉลย

ลดทีละ 200