แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
60% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. จำนวนใดมีค่ามากกว่า 56,400 อยู่ 2,111
เฉลย

56,400 + 2,111 = 58,511