แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ตัวเลข 8 ที่ในจำนวน 5,108,398 มีค่าต่างกันอย่างไร
เฉลย

8,000 - 8 = 7,992