แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่ามากไปน้อย