แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. วิมลมีขนมอยู่ 9 ถุง แต่ละถุงมีขนมอยู่ 97 ชิ้น ต้องการแบ่งขนมให้เพื่อน 3 คน คนละเท่าๆ กัน อยากทราบว่าเพื่อนของเขาจะได้รับขนมคนละกี่ชิ้น
เฉลย

(9 × 97) ÷ 3 = 873 ÷ 3 = 291