แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ร้านขายกางเกง ขายกางเกงแบบเดียวกันตัวละ 199 บาท เขาต้องการขายกางเกงให้ได้เงิน 1,194 บาท เขาต้องขายกางเกงกี่ตัว
เฉลย

1,194 ÷ 199 = 6