ข้อสอบการคูณ
100% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. 12 x 2 = ?