ข้อสอบการคูณ
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. 8 x 8 = ?