ข้อสอบการคูณ
100% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. 9 x 6 = ?