ข้อสอบการคูณ
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. 2 x 5 = ?