ข้อสอบการคูณ
100% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. 10 x 3 = ?