ข้อสอบการคูณ
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. 6 x 2 = ?