ข้อสอบการคูณ
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 2 x 2 = ?