แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต
40% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3. การทดสอบไบยูเร็ตเป็นการทดสอบสารอาหารประเภทใด