แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต
80% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2. สารชนิดใดเมื่อนำมาทดสอบสารอาหารคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาล