แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต
40% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4. ทดสอบสารชนิดหนึ่งกับสารละลายเบเนดิกต์ แล้วสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนแดงแสดงว่าสารนี้ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใด