พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1
10% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น