พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1
10% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น