วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 สารเสพติด
60% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. เฮโรอีนเป็นสารกดสมองเช่นเดียวกับฝิ่น