วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 สารเสพติด
60% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ยาอีและกัญชาเป็นสารเสพติดในกลุ่มเดียวกัน