สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. สิรินทร์มีบ้านให้เช่าอยู่อาศัย เขาจะต้องเสียภาษีประเภทใด