สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. การซื้อสินค้าระบบสินเชื่อหรือการซื้อของแบบผ่อนส่ง มีผลอย่างไรต่อการซื้อสินค้า