สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเหตุผลในข้อใด