ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2
70% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ถ้าเกิดความรู้สึกปองร้ายผู้อื่น การบริหารจิตจะช่วยได้อย่างไร