ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2
65% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. นายกอ หมั่นไปทำบุญที่วัด แต่ชอบพูดปดอยู่เสมอ จะสรุปว่า นายกอ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้หรือไม่