ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
75% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. คนที่มีอคติ เรียกอีกอย่างว่าอะไร