ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
20% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. เวลาพบพระภิกษุเดินมาตามถนน ควรแสดงความเคารพอย่างไร