ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
75% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. การกราบผู้อาวุโส ควรนั่งอย่างไร