คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
5 of 16
ข้อที่ 5. พ่อมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ให้ลูกคนโต 2/5 ของเงินที่มีอยู่ ให้ลูกคนกลาง 180 บาท และเงินที่เหลือให้ลูกคนเล็ก 100 บาท ซึ่งคิดเป็น 1/3 ของเงินที่เหลือ เดิมพ่อมีเงินอยู่เท่าไร