คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
4 of 16
ข้อที่ 4. ปัจจุบันอี๊ดอายุมากกว่าอู๊ด 3 ปี เมื่อ 8 ปีที่แล้ว 5/6 เท่าของอายุอี๊ดมากกว่า 3/5 เท่าของอายุอู๊ด 6 ปี อยากทราบว่าทั้งสองคนอายุเท่าไร