แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
5 of 13
ข้อที่ 5.

จากภาพด้านซ้ายมือของเด็กเป็นทิศอะไร