แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
4 of 13
ข้อที่ 4. 1. ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง 2. ให้พลังงานแสง 3. มองเห็นได้ในเวลากลางคืน 4. มีทรงกลม 5. ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมือนกันของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์