คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. วิชัยเกิดในเดือนเมษายน เขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าวันเกิดของเขาเป็นพหูคูณของ 3 ความน่าจะเป็นที่เพื่อนจะทายวันเกิดของวิชัยได้ถูกต้องเป็นเท่าไร