คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. อั๋นโยนเหรียญ 1 บาท ถ้าเหรียญออกหัวจะก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถ้าเหรียญออกก้อยจะก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว ความน่าจะเป็นที่อั๋นจะกลับมายืนที่จุดเริ่มต้นหลังจากโยนเหรียญไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นเท่าไร