คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. กระป๋องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปอง ซึ่งมีหมายเลข 3, 4, 5 และ 6 กำกับลูกละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบพร้อมกัน 2 ลูก ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของหมายเลขทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว เป็นเท่าไร