แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. สมการในข้อใดมีตัวไม่ทราบค่า