แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นสมการที่เป็นจริง