แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นสมการเท็จ