แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. สมการในข้อใดใช้วิธีหาคำตอบด้วยการนำเอา 21 มาลบออกทั้งสองข้าง