แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นคำตอบของ 189 ÷ B = 9