ปิโตรเลียม
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานสำรองในอนาคตของประเทศไทยที่ได้มาจากพืช ?