ปิโตรเลียม
70% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. เหตุใดในกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติจึงต้องมีหน่วยกำจัดปรอทออกก่อน ?