ปิโตรเลียม
90% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ปิโตรเลียมประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ?