ปิโตรเลียม
40% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. การกลั่นลำดับส่วนสารไฮโดรคาร์บอนใดออกมาก่อน เรียงตามลำดับ ?